Biên tập viên phong cách cao cấp Sarah Hartill pha trộn tính thực tế cũng như phong cách trong khu vực nhà bếp Toronto của cô bằng cách ghép chỗ ngồi tiệc theo phong cách Bistro với một bộ sưu tập ghế đương đại. Băng ghế dự bị cung cấp rất nhiều không gian cho khách, ngoài việc lưu trữ ẩn, trong khi ghế đen đồ họa bổ sung cho sự rung cảm hiện đại, mới mẻ của Space.

Leave a Reply

Your email address will not be published.