Một vài trong số các tòa nhà nổi tiếng của Frank Lloyd Wright, nhiều tòa nhà nổi tiếng đã được đề cử là Di sản Thế giới của UNESCO. Danh sách 10 công việc bao gồm Nhà Chicago, Robie Robie; Nhà ở Los Angeles, Hollyhock (tình cờ, vừa mở lại sau bảy năm cải tạo); Taliesin, nhà Wright Wright ở Wisconsin; Taliesin West (ảnh trên), nơi ở mùa hè của anh ở Arizona; cũng như Fallingwater. Bây giờ chúng ta chỉ cần đợi đến mùa hè tiếp theo – năm 2016, nghĩa là – để xem liệu công việc của Wright có tham gia Nhà hát Opera Sydney, Campuchia, Angkor Wat cũng như Newfoundland tựa Ledom Aux Meadows.

Leave a Reply

Your email address will not be published.